Nyt stort BMX anlæg på vej i Østjylland

Så er der godt nyt til alle danske bmx’ere! I følge Horsens Folkeblad og Østjysk BMX Klub er der nu politisk grønt lys for et nyt cykelmekka i Hedensted. Et nyt, lækkert baneanlæg med prosektion og både 5 og 8 meter gate er undervejs og forventes at være klar i foråret 2018. Anlægget er en del af det nye cykelmekka, der bliver en del af det nye grønne område mellem Hedensted og Løsning, der skal være med til at binde området sammen og skabe værdi for både borgere og turister.

Glad formand i Østjysk BMX
I september 2016 kunne Hedensteds Kultur og Fritidsudvalg i forbindelse med åbningen af Jysk Mesterskab fortælle, at der var planer om et nyt, stort anlæg og at banen ville blive flyttet til en ny lokation – dog ikke langt fra det eksisterende anlæg. Formand for Østjysk BMX, Per Poulsen, skriver på klubbens hjemmeside, at det den 11. januar 2017 netop er blevet offentliggjort på et pressemøde, at det nye cykelmekka bliver en realitet. Byrådet har bevilget 3 mio. kroner til banen, der også kommer til at indbefatte dirt jump og pump-track bane. Der skal som del i anlægget også etableres et mountainbike-spor og dette er planlagt som første del i anlægsarbejdet. Men allerede ved starten af 2018-sæsonen skulle det nye BMX-anlæg altså stå klar.

Den glade formand for Østjysk BMX skriver bl.a. på klubbens hjemmeside: “Der skal lyde en kæmpe tak til alle ved Kultur og Fritid, og også Hedensted kommune, DMU og det afgåede BMX SK under DMU, ledergruppen og de frivillige i Østjysk bmx klub, uden dem var vi ikke nået her til hvor vi er i dag.”

Ny bmx bane i hedensted